Şəxsi formalar

    Şirkət daxilində qiymətləndirməyə daxil ediləcək işçilər arasında performans qiymətləndirmə prosesinin düzgün qurulması üçün menecerə və pir qrupuna yönəldilməli olan sual dəstləri bir-birindən fərqli olmalıdır. RunHR360 ilə bu prosesi düşünə biləcəyinizdən daha asan idarə etmək mümkündür, buna görə fərqli davranış göstəricilərini (bacarıq sualları) müxtəlif yollarla təyin edə bilərsiniz.

    Performansın qiymətləndirilməsi prosesi ilə əlaqədar yaradılan səriştəlik dəstlərində işçi, həmyaşıd qrupu və ilk nəzarətçiyə görə göstəriləcək davranış göstəriciləri fərqlidir. İşçilər istiqamətlərə görə eyni davranışı fərqli göstərə bilərlər. Buna görə işçinin qiymətləndirilməsi zamanı veriləcək səriştəli sual və iş yoldaşına yönəldiləcək səriştəli sual prosesin düzgün davam etməsi üçün bir-birindən fərqlənməlidir.

    Kişiselleştirilmiş formalar sayəsində performans qiymətləndirmə ölçmələriniz daha aydın bir memarlığa əsaslanır, fərqli ölçülərdə işləyir və istiqamətlərə görə qiymətləndirilir. RunHR360 dərəcə performans qiymətləndirmə sistemi ilə fərqli davranış göstəriciləri, prosesin idarə edilməsi və toplanan məlumatların hesabatlılığı indi daha asandır.

Bu məzmun da aşağıdakı dillərdə mövcuddur.

5 hədiyyə kreditləri ilə RunHR 360-ın bütün xüsusiyyətlərini aktiv edin.