آپلود تصویر

    می توانید با افزودن تصویر جدید از عکس با اضافه کردن صفحه و برش ، تغییر اندازه دهید.

انتخاب فایل با دکمه می توانید تصویری را انتخاب و بارگذاری کنید.
لغو می توانید تغییرات خود را با دکمه لغو کنید.
صرفه جویی می توانید تغییرات خود را با دکمه ذخیره کنید.

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2021 کلیه حقوق محفوظ است.