ارزیابی

    می توانید ارزیابی های جدیدی را از صفحه ارزیابی انجام دهید و ارزیابی های ناتمام خود را به روز کنید.

اطلاعات ارزیابی این منطقه جایی است که اطلاعات شخصی که شما ارزیابی می کنید در آن قرار دارد.
ارزیابیاین منطقه ای است که سوالات ارزیابی در آن قرار دارد.
در ابتدای مشکل   سوالات بی پاسخ  سؤالاتی را نشان می دهد که به آنها پاسخ داده شده است.
صرفه جویی می توانید تغییرات خود را با این دکمه ذخیره کنید.
ذخیره & کاملبا استفاده از این دکمه می توانید تغییرات خود را ذخیره کرده و روند ارزیابی را تکمیل کنید.
برای فرایند تکمیل باید به همه سؤالات پاسخ دهید.

    ارزیابی های کامل مجاز به اصلاح نیستند فقط قابل خواندن است با فرمت نمایش داده می شود.

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2021 کلیه حقوق محفوظ است.