بازخورد

    شما می توانید تجربیات خود را از صفحه بازخورد با ما در میان بگذارید ، درخواست های جدید کنید و پیشنهاد دهید.

بازخورد نوعاین منطقه است که می توانید نوع بازخورد را تعیین کنید.
توضیحاین منطقه است که می توانید به طور خلاصه افکار خود را بیان کنید.
لغو شما می توانید تغییرات خود را با دکمه لغو کنید.
ذخیره می توانید تغییرات خود را با دکمه ذخیره کنید.

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2021 کلیه حقوق محفوظ است.