به روز رسانی آموزش

    می توانید آموزش جدیدی را از صفحه افزودن / بروزرسانی آموزش اضافه کنید.

نام آموزشاین فیلد است که می توانید نام آموزش را مشخص کنید.
توضیحاین زمینه است که می توانید توضیحات مختصری از آموزش را بیان کنید.
لغو دکمه ، می توانید تغییرات خود را لغو کنید.
با استفاده از دکمه حذف می توانید بخش مربوط را حذف کنید.
با استفاده از دکمه ذخیره می توانید تغییرات خود را ذخیره کنید.

    اعتبارات

نام آموزشنام آموزش زمینه باید وارد شود نمی توانید آموزش دیگری با همین نام آموزش اضافه کنید.

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2021 کلیه حقوق محفوظ است.