تنظیم مجدد رمز عبور

    می توانید یک رمز عبور جدید ایجاد کرده و رمز ورود خود را از صفحه تنظیم مجدد گذرواژه تنظیم مجدد کنید.


رمز عبور جدید این فیلد است که شما رمز جدید خود را وارد می کنید.
تکرار کلمه عبور جدیداین فیلد است که می توانید رمز جدید خود را تأیید کنید.
با دکمه تنظیم مجدد می توانید رمزعبور خود را دوباره تنظیم کنید.

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2021 کلیه حقوق محفوظ است.