عناوین

    می توانید عناوین موجود در سیستم خود را مشاهده کنید ، عناوین جدید اضافه کنید و عناوین موجود را از صفحه Titles به روز کنید.

فیلتر کنید
نام عنوان با توجه به نام عنوان قابل فیلتر است.
می توانید هنگام فشار دادن ، عنوان ها را با توجه به روند فیلتر لیست کنید لیست کردندکمه.
لیست
نام عنواننام عنوان را نشان می دهد.
سوالاتتعداد سوالات اختصاص داده شده به عنوان مرتبط را نشان می دهد. شما می توانید بهصفحه به روز رسانی عنوانبا کلیک روی آن
روند
با   ، می توانید عنوان مربوط را حذف کنید.
با   ، شما می توانید به صفحه به روز رسانی عنوان.
با افزودن جدید دکمه ، شما می توانید به عنوان صفحه اضافه کنید جایی که می توانید عنوان جدیدی اضافه کنید.

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2021 کلیه حقوق محفوظ است.