لیست دوره عملکرد

در صفحه فهرست عملکرد دوره، شما می توانید دوره های موجود را مشاهده کنید، دوره های جدیدی را اضافه کرده و دوره های موجود را به روز کنید.

دوره های عملکرد
نام دوره ها نام دوره ی عملکرد را نشان می دهد. شما می توانید به نمایش جزئیات دوره عملکرد با کلیک بر روی آن.
استاتاوضعیت دوره عملکرد را نشان می دهد.
شروع تاریخ شروع دوره عملکرد را نشان می دهد.
پایان دادنتاریخ پایان دوره عملکرد را نشان می دهد.
ارزیابی ها
 ارزیابی های کامل را در دوره مربوطه نشان دهید.
 ارزیابی های آغاز شده و ناتمام در دوره مربوط را نشان می دهد.
 نشان می دهد که ارزیابی آغاز و در انتظار نیست در دوره مربوطه.
 کل ارزیابی ها در دوره مربوطه را نشان می دهد.
فرآیندهایبا   شما می توانید به نمایش جزئیات دوره عملکرد جایی که اطلاعات دقیق دوره مربوطه در دسترس است
شما می توانید یک دوره عملکرد جدید را با افزودن جدید دکمه

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2021 کلیه حقوق محفوظ است.