360 Derece Performans Değerlendirme

    Çalışma hayatının başlangıcından bu yana kadar yapılan işin ölçümlemesi olarak bilinen performans değerlendirme, birçok farklı yöntem şekliyle karşımıza çıkmaktadır. "Ölçmezsen, bilemezsin. Bimezsen yönetemezsin." söylemiyle iş hayatındaki önemini belirtilen performans değerleme süreci birçok boyutta yapılmaktadır. Hammadde temininden tutun, müşteri bazında satış ve tahsilata kadar iş hayatı içerisinde değerlendirme yapılmakta ve bu değerlendirmeler sonucunda yönetimsel kararlar alınmaktadır. Bu boyutlardan bir tanesi de çalışanın performans ölçümüdür. Yapılan işin içeriğine göre çalışanın ölçümlenmesi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı, geçimişi 1950''li yıllara dayanan 360 Derece Performans Değerlendirme yöntemi olarak karşımızı çıkmaktadır.

360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

    Geleneksel performans değerlendirme yöntemlerinde üst astı denetler ve geri bildirim yapardı. Eğer amirinizle bir problem yaşıyorsanız bir çalışan olarak pek söz hakkınız bulunmazdı. İlk olarak askeriye tarafından kullanılmaya başlanılan, diğer adıyla çok yönlü geri bildirim, yapılan işin farklı kaynaklardan gelen bilgilerle değerlendirilmesi sayesinde, tek bir kaynaktan gelen geri bildirimden daha sağlıklı sonuçlar edildiğini gözlemlediler. Şirketlerde genellikle insan kaynakları tarfından yürütülen 360 derece performans değerlendirme, yalnızca amirinizin size değerlendirmesi değil, aynı zamanda, eş düzey, çalışanlarınız ve (iç-dış) müşteriler gibi birçok kişinin değerlendirmelerine de başvuran bir uygulamadır. Böylece daha doğru ve verimli bir değerlendirme yapılabiliyor.

360 Performans Değerlendirme Avantajları Nelerdir?

    Geleneksel performans değerlendirmede, amir duygusal davranabilir veya çıkarlarından dolayı farklı bilgilendirme yapabilir. Ancak 360 derece değerlendirme sisteminde bu tarz durumların olması mümkün değildir. Çalışan performans değerlendirmesi yapılırken, çalışanın iş ilişkisi olduğu tüm yönlerden geri bildirim alındığı için çalışanlar tarafından da sevilen ve uygulanmak istenen bir performans değerlendirme metodudur. Tüm bu faydalar doğrultusunda şirketinizin ve çalışanlarınızın verimini pozitif yönde ve faydası büyük bir şekilde arttırmanıza olanak sağlar.

360 Derece Performans Değerlendirme Yazılımı

    360 derece değerlendirme sürecinde değerlendirme sayısı arttığından dolayı operasyonel yükü de beraberinde getirmektedir. Şirketler bu operasyonel maliyeti azaltmak ve gelişmiş analizler yapabilmek için 360 Derece Performans Değerlendirme Yazılımı kullanmaktadır. Günümüzde bulut yazılımların kullanımın artmasıyla birlikte bu yazılımlar ayrı bir sektör olmuştur. Bulut yazılımlar sayesin de birçok maliyetten kaçınarak, düşük maliyet ile bu süreci çok daha sağlıklı yürütmektedirler.

360 Derece Performans Değerlendirme
İlginizi Çekebilecekler

RunHR 360'ı 5 hediye kredi ile tüm özellikleri aktif olarak deneyin.

RunHR360 bir Novartz Bilişim markasıdır.  © 2012 - 2021 Tüm hakları saklıdır.

  • Yerli Üretim
  • Visa
  • Master Card