90,180,270,360 Derece Değerlendirme


    Performans değerlendirme yapılırken elde edilen sonuçlar ışığında RunHR360, performans ölçümlerinin doğru analizlerinin yapılmasında ve raporlanmasında sizlere birden fazla çözüm sunarak performans değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında etkin rol oynamanıza olanak sağlayacaktır.

    Dilerseniz tüm şirketi veya kişi bazında 90,180,270,360 ve hatta dış müşterinin de dahil olacağı şekilde sistemi kullanabilirsiniz. Çok yönlü geri bildirim şeklindeki performans değerlendirme sürecinde bir kişiyi değerlendirecek her bir yön için 90 derece eklenmektedir.

    Çalışanın performansının değerlendirilmesinde farklı boyutlara göre değerlendirme yapılarak detaylı ölçüm imkanı bulabilirsiniz. Literatürde geçen değerlendirme boyutları;

 • Yöneticisi
 • Çalışma Arkadaşı ( Eş düzey )
 • Çalışan(lar)ı
 • Kendisi
 • Müşteri (İç-Dış)

    Genel kanıya göre derecelerin karşılıkları aşağıdaki gibidir.

 • 90 derece performans Değerlendirme: Üst amirin çalışanı değerlendirmesi.
 • 180 derece performans Değerlendirme: Üst amirin çalışanı ve çalışanın kendini değerlendirmesidir.
 • 270 derece performans Değerlendirme: Üst amirin, çalışma arkadaşının ( eş düzey ) ve çalışanın kendini değerlendirmesidir.
 • 360 derece performans Değerlendirme: Üst amirini, eş düzeylerini, çalışanlarının ve çalışanın kendisini değerlendirmesidir.

    Aşağıdaki tablo ile süreci daha detaylı inceleyebilirsiniz.

Üst Amir Kendisi Eş Düzey Çalışanları Müşteri (İç-Dış)
90
180
270
360
450

RunHR 360'ı 5 hediye kredi ile tüm özellikleri aktif olarak deneyin.

RunHR360 bir Novartz Bilişim markasıdır.  © 2012 - 2021 Tüm hakları saklıdır.

 • Yerli Üretim
 • Visa
 • Master Card