loader

img İşinizi kolaylaştırmak için hazırlandı Performans Değerlendirme
Sürecinizi Dijitalleştiriyoruz
360 derece performans değerlendirme yazılımını
kullanarak operasyonel yükünüzü % 80 oranında azaltıp
zaman kaybına son verebilirsiniz.
Bize Ulaşın
img Detay raporlar ile derin analiz Sadece Kişi Sonuçlarıyla Değil
Farklı Boyutlarda İncelme
Kişi bazlı raporlara ek olarak departman ve ünvan bazında raporlar size farklı bakış açısı kazandıracak. Karşılaştırma raporu ile detaylı analizler yapabilirsiniz. Bize Ulaşın
img Detaylı Gelişim Raporu Genel ve Bireysel Gelişim İçin
Hareket Planınız Hazır
Çalışanların gelişime açık yönlerine göre eğitim, kitap, film önerilerine kolayca ulaşabililirsiniz. Bu raporu pivot ederek, ister çalışanın gelişim planını, ister plana dahil olan çalışanları kolayca görebilirsiniz İletişim

Zaman Kaybetmeye Son Verin

Değerlendirme sürecinizi aylar yerine bir günde tamamlayabilirsiniz.

Zaman ve Mekan Bağlılığından Kurtulun

Bulut tabanlı yazılıma her zaman, her cihazdan ve her yerden erişebilirsiniz.

Kurumsal Hafızanızı Güçlendirin.

Geçmişinizi dosyalar içinde saklamak yerine tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Öne Çıkan Özellikler

On yılı aşkın süredir İK yazılımları geliştiren ekip tarafından birçok özellik eklendi. Esnek alt yapısı sayesinde şirketlerin ihtiyaçlarını karşılaması için tasarlandı.

Image

Bütün çalışanları aynı form ile değerlendirme hatasına düşmeyin. Genel, ünvan ve departman kırılımı ile işe özel ölçme formları hazırlayabilirsiniz.

Image

Çalışan, ünvan, departman ve şirket genelinde, değerlendirme yönlerine göre hesaplama için alınacak ağırlıkları farklı şekilde belirleyebilirsiniz.

Image

Sadece rakamlardan oluşan raporlar yerine görsel raporlar ile verilerinizi daha anlamlı hale getirebilirsiniz. Spider Graph ile kolayca karşılaştırma yapabilirsiniz.

Bilgiler

360 Derece Performans Değerlendirme

 • +360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?
  360 derece performans değerlendirme, çalışan değerlendirmelerinin yöneticileri, astları, ekip arkadaşları, müşterileri ve kendisi gibi kaynaklardan veriler toplanmasıyla oluşturulur. İşletmenin verimliliğinin ortaya çıkarılması ve artırılması konusundaki en temel ayrıntı, işletmede görev alan kişilerdir. Çalışanların sahip olduğu potansiyelleri en iyi şekilde ortaya çıkarabilmeleri, işletmenin yüksek değer elde edebilmesi adına kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple, çalışanların performanslarının belirli aralıklar ile analiz edilmesi önemli bir hal almıştır. Çalışanların güçlü yönlerinin ve gelişime açık yönlerinin ölçülmesi maksadıyla en fazla başvurulan yöntemler arasında 360 derece performans değerlendirme yöntemi bulunur. En basit tanımı ile 360 derece değerlendirme, çalışanın performansının değerlendirilmesi sebebiyle sadece üstlerinden değil, kendisi gibi çalışanlardan, ilişkili olduğu müşterilerden ve doğrudan kendisinden geri bildirim alınmasıyla yapılan çok boyutlu bir değerlendirme yöntemidir. Şeffaf bir değerlendirme yöntemi olması çalışan performansının belirlenmesinde, tek yönden gelen veri yerine birçok noktadan gelen veri ile daha sağlıklı bir yöntem sunar.
 • +360 Derece Performans Değerlendirmenin Amaçları Nelerdir?
  Performans değerlendirme yöntemlerinin tamamında olduğu gibi 360 derece performans değerlendirme yöntemindeki temel amaç da birer birey olan işletme personellerinin verimliliklerinin yükseltilmesidir. Böylelikle işletmenin tamamının daha üst noktaya taşınabilmesi mümkün hale gelir. Çalışanların performansını artırmak, onları daha fazla çalıştırmak anlamına gelmez. Tam tersi daha az ve daha verimli çalışmak söz konusudur. Bu durum çalışanın gelişime açık yönlerinin belirlenmesi ve bu alanlarda gelişim için hareket planının (eğitim, kitap, vb ) oluşturulmasına olanak sağlar. Yetenek ve ilgisi olan ancak donanımsal olarak eksik olduğu yanlar bulunan çalışanların farklı imkanlardan yararlanabilmesi verimliliği artırır. 360 derece performans değerlendirme sonucunda oluşan farklı raporlar sayesinde, işletme yönetimi kısmında gerekli olan adımlar atılır ve iyileştirme çalışmaları başlatılır.
 • +360 Derece Performans Değerlendirme Nasıl Yapılır?
  Performans değerlendirmek için 360 derece performans değerlendirme yönteminden yararlanmak isteyen işletmelerin göz önüne almaları gereken bazı özel kriterler vardır. Bu noktalar, değerlendirme işleminin ne şekilde yapılacağına dair soruların cevaplarını da içerir. Değerlendirmeden önce mutlaka ölçülecek yetkinliklerin ortaya çıkarılması gerekir. Fakat değerlendirmede göz önünde bulundurulacak yetkinlikler oluşturulurken, pozisyonun gerek duyduğu yetkinlikler de ön planda tutulmalıdır. Farklı birçok departmandan oluşan organizasyonda, standart ve herkes için aynı olan yetkinlikleri değerlendirmek, sonuçların rasyonellikten uzak kalmasına sebep olabilir. Performans değerlendirmesi yapılacağı zaman, kimlerin kimleri değerlendireceği detaylı bir şekilde çalışmalıdır. Çalışanın iş ilişkisi içinde olduğu tüm paydaşlar, bu ilişkinin yönü gibi konulara dikkat edilerek belirlenmelidir. Değerlendirilecek olan çalışanlar hakkında ne kadar çok veri elde edilirse sonuçlar o kadar verimli olacaktır. Performans değerlendirme denildiği zaman genel olarak çalışanların kendilerini stres altında hissettiği durumlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple, değerlendirmenin neden yapılacağı ve onlara ne gibi katkılar sağlayacağı net bir dil ile anlatılmalıdır. İşlemin çok fazla uzaması, işletme içerisinde strese yol açabilir. Bu durum çalışanların performanslarında negatif etkiye yol açabilir ve değerlendirme formlarına doğru cevaplar vermemesine de sebep olabilir. Değerlendirme sürecindeki en önemli nokta gizlilik olmalıdır. Kimlerin kimlere hangi değerlendirmeyi yaptığının bilinmemesinin garantisi bütün çalışanlara sunulmalıdır. Aksi takdirde çalışanlar değerlendirmelerde rahat davranamazlar. Bu durum ortaya çıkacak sonuçlara karşı olan güvenin azalmasına sebep olabilir.
 • +360 Derece Performans Değerlendirme Kriterleri Nelerdir? Çalışanların Hangi Yetkinlikleri Değerlendiriliyor?
  360 derece değerlendirme, şirket çalışanlarının performanslarının en stratejik biçimde tasarlanmasını sağlar. Çalışanların yetkinliklerinin değerlendirilmesi temelde üç ayrı boyutta ele alınır. Temel yetkinlik, çalışanların iş hayatındaki performanslarıyla beraber sosyal yaşantılarındaki performanslarını da dikkate alır. Çalışanın, ekip arkadaşlarıyla arasındaki iletişimi, şirket içerisindeki davranışları ve karakteristik özellikleri masaya yatırılır. Temel yetkinlik değerlendirmesi bu konudaki ilk adım olarak nitelendirilir. Fonksiyonel yetkinlikler kapsamında çalışanların iş bazındaki yetkinlikleri ölçülür. Çalışanın sorumlulukları konusunda ne kadar titiz davrandığı ve zamanı nasıl kullandığı önemlidir. Çalışanların iş anlamında sergiledikleri performansın detaylı şekilde incelenmesiyle belirli raporlar ortaya çıkarılır. Böylelikle şirketin ileride çalışan için hedeflediği gelecekte şeffaf bir şekilde sunulur. Ortaya çıkan sonuç hem çalışan hem de şirket için ufuk açıcıdır. Yönetimsel yetkinlikler, çalışanın yönetici pozisyonu veya daha üzeri pozisyonlar için sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceğini belirler. Çalışanların kriz anında ne tür tepkiler vereceği ve nasıl aksiyonlar alacağı incelenir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta form sonuçlarının gizliliğidir. Performans değerlendirme formlarında çalışanlardan, çalışma arkadaşlarının performanslarının ölçmesi istenir.
 • +360 Derece Performans Değerlendirmenin Avantajları
  360 derece performans değerlendirme yönteminin avantajları arasında ilk sırada sistemin adil ve objektif olması yer alır. Değerlendirme işlemi tek kişi tarafından yapılmaması ve diğer kişiler tarafından görülmemesi bu yöntemin doğru sonuçlar ortaya çıkarabilmesini sağlar. Çalışanların kendi gelişime açık yönlerini görebilmeleri ve bu yönlerini geliştirmeleri 360 derece performans değerlendirme sayesinde mümkün olur. Bu çok yönlü değerlendirme sonucunda, ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, çalışanlar, gelişime açık yönleri ileri taşımak için bir fırsat elde etmiş olurlar. Bunun için değerlendirme öncesinde personellerin bilgilendirilmesi de önemlidir. Değerlendirme sürecine müşteriler gibi şirket dışındaki kişilerin katılması sistemi olumlu hale getiren diğer etkenler arasındadır. Şirket dışındaki kişiler rasyonel bilgi miktarının artmasını sağlar.
 • +360 Derece Performans Değerlendirmenin Dezavantajları
  360 derece performans değerlendirme yönteminin dezavantajları arasında gizliliği korumanın zorlayıcı olması bulunur. Değerlendirmeye çok yüksek sayıda kişinin katılmasından dolayı gizlilik ihlali ortaya çıkabilir. Bu durum çalışanların kendilerini baskı altında hissetmelerine sebep olabilir. Değerlendirme işlemi öncesinde sıkı bir planlama yapılmaması, alınacak sonuçların birçok farklılığa uğramasına sebep olabilir. Olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınması gereken sistemin olumlu yönlerinin daha fazla ön plana çıktığı söylemek mümkündür. 360 derece değerlendirme sisteminde, değerlendirme sayısı çok fazla artabilmektedir. Yapılacak değerlendirme sayısının fazla olması çalışan ve yöneticilere iş yükü olabilmektedir.
 • +Hangi Alanlarda Yapılabilir?
  360 derece performans değerlendirmesi temelde çalışan yetkinlikleri, davranışı ve yeterliliği üzerine kurgulanmıştır. Bunun yanı sıra hedef bazlı değerlendirme yapmaya da imkan sağlar. Değerlendirme konuları mesleki yeterlilik, davranışsal yeterlilik ve bireysel yeterlilik gibi üç ayrı ana başlıkta ortaya çıkar.
 • +360 Derece Geri Bildirimin Kullanıldığı Kurumsal Alanlar
  İlk olarak ABD ve Alman Ordusunda liderlik geliştirme sürecinde, PepsiCo’da 1980 den bu yana liderlik geliştirme sürecinde, Farklı firmalarda (Ör. Üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinde) kurumsal yeniden yapılandırma çalışmalarında, eğitim modüllerinin geliştirilmesinde, başarı planlarının hazırlanmasında kullanılmaktadır. 360 derece geri bildirim yönteminin kullanıldığı diğer alanlar ise şöyle; Personelin geliştirilmesinde, Performans değerlendirmesinde, Başarı planlarında, Takım geliştirmede, Yönetsel eylemlerde, Örgüt geliştirmede, Liderlik geliştirme süreçlerinde Bu denli önemli kurumsal alanlarda kullanılan 360 Derece Performans Değerlendirme sistemi verim açısından diğer yöntemlerden oldukça öndedir. Bu sebepten dolayı bu yöntemi kullanırken şirketinizin veya kurumunuz yararına bir şekilde kullanacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Geleneksel yöntemlerin aksine sadece yöneticilerin çalışanlarını değerlendirdiği sistemlerden farklı olarak aynı zamanda da çalışanlarında yöneticilerini değerlendirebileceği bir sistem olması bu uygulamadan aldığımız verimi ve faydaları oldukça arttırmaktadır. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlanan 360 derece performans değerlendirme sistemi ile şirket operasyonel maliyetlerini oldukça azaltıp iş kalitesini çalışan ve yönetici kalitesini arttırmaktadır. İşte bu yüzden ister kurumsal bir firma olsun ister bireysel bir firma 360 derece performans değerlendirme sistemi her durumda şirketiniz açısından sizlere fayda sağlayacaktır.
 • +360 Derece Geri Bildirim Nedir? Geri Bildirim Yöntemleri Nelerdir?
  360 derece geri bildirim, 4 veya 8 kişi tarafından çalışanların değerlendirilmesini içerir. Bir çalışanın 360 derece değerlendirilmesi ve üst yönetime geri bildirim verilmesi, o kişinin başarıları sonucunda prim, ödül ya da terfi alabilmesini sağlar. Bu sistemde anonim geri bildirimler toplanabilir. Çalışanların yöneticileri, meslektaşları, doğrudan raporlar ve astlar tarafından gelen geri bildirimler değerlendirilir. 360 derece geri bildirimin temel hedefi, her kişinin güçlü ve zayıf yönlerinin anlaşılmasına yardımcı olmak ve katkı sağlamaktır.
 • +Geleneksel 90 Derece Performans Değerlendirme ile 360 Derece Performans Değerlendirmenin Arasındaki Farklar
  90 derecelik performans değerlendirme işlemi ile 360 derece performans değerlendirme arasında belirli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar temelde rasyonellikten ortaya çıkar. 90 derece performans değerlendirme söz konusu olduğunda değerlendirilecek kişi hakkındaki veriler, işletme yöneticilerinde toplanır. Çalışanların kendilerini adil şekilde değerlendirilmediklerini hissetmeleri gibi problemler ortaya çıkabilir. 360 yönteminde ise çalışanlar hakkında değerlendirme yapılırken birçok farklı kaynaktan yararlanılır. Personellerin iş arkadaşları, irtibat halinde oldukları departman görevlileri, yöneticiler ve müşteriler gibi alternatifler değerlendirilir.
 • +RunHR360 ile İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm!
  İnsan kaynaklarında dijital dönüşüm imkanı sağlayan RunHR360, 360 derece performans değerlendirme yazılımıyla operasyonel yükünüzü hafifletir. Zaman kayıplarını engelleyebileceğiniz RunHR360, performans değerlendirme sürecinizi tamamen dijital hale getirir. Böylelikle değerlendirme sürecini aylarca devam ettirmek yerine yalnızca 1 günlük kısa bir sürede tamamlayabilirsiniz.
 • +RunHR360 Nedir?
  RunHR360 bulut tabanlı yazılımı sayesinde zaman ve mekan bağlılığından kurtularak zamandan tasarruf elde edebilirsiniz. Genel ve bireysel gelişim için hareket planları hazırlayan RunHR360, çalışanların gelişime açık yönlerine göre farklı öneriler sunar. Değerlendirme sistemini tamamen şeffaf olarak sizlere sunan RunHR360, 10 yılı aşkın süredir insan kaynakları yazılımı geliştiren özel bir ekibe sahiptir. İş yükünüzü azaltmak ve maliyetinizi düşürmek istiyorsanız sizler de RunHR360’ı tercih edebilirsiniz.
 • +RunHR360’da Sistem Nasıl İşliyor?
  RunHR360 sisteminde kişiselleştirilmiş formlar yer alıyor. Bütün çalışanları aynı form ile değerlendirmek yerine özel formlar kullanılıyor. Yönlere göre ağırlık belirlenmesi bir diğer özellik olarak öne çıkıyor. Departman ve şirket çerçevesinde değerlendirme yönlerine göre hesaplama yapılabilmesi için alınacak ağırlıklar farklı şekillerde belirleniyor. Sadece rakamlardan oluşan raporlar yerine görsel raporlar sayesinde verileriniz daha anlamlı hale getiriliyor.
 • +RunHR360 360 Derece Performans Değerlendirme Yazılımı Ne Tür Avantajlar Sağlıyor?
  RunHR360 360 derece performans değerlendirme yazılımı esnek bir alt yapıya sahiptir. Bu sayede şirketlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için tasarlanmıştır. Spider Graph sayesinde kolayca karşılaştırma yapabilmenizi sağlayan yazılım detaylı grafiksel raporlamaya erişebilmenizi sağlar. Kişiselleştirilen formlar ve yönlere göre ağırlık belirleme sayesinde özel ölçme formları hazırlayabilirsiniz. RunHR360 360 derece performans değerlendirme yazılımını kullanarak tek bir günde değerlendirme sürecini tamamlayabilirsiniz.
 • +RunHR360 Performans Değerlendirme Soru Örnekleri
  RunHR360 en sık kullanılan davranış kriterleri üzerinden ilerler. Yetkinliğe özel davranış gösterileri arasında problem çözme becerileri ve iletişim becerileri gibi alanlar bulunur. Kriterler aynı zamanda beceriler ve sonuçlar gibi ki ayrı türde öne çıkar. Soru başlıkları arasında stratejik düşünme, karar alma, takım yönetimi ve iletişim gibi seçenekler yer alır. RunHR360’ı 5 hediye kredi ile tüm özellikleri aktif olacak şekilde deneyebilir ve örneklere de göz atabilirsiniz.