ارزیابی عملکرد 360 درجه
30.01.2019

ارزیابی عملکرد 360 درجه

در روش های ارزیابی عملکرد سنتی، سرپرست بالاتری بازخورد را بررسی و ارائه می دهد. اگر شما یک ...

Değişimi Yakalamak!
14.05.2018

Değişimi Yakalamak!

Yüzeysel olarak bakıldığında değişim günümüzde hayatımızın her alanında sürekli bir şekilde gerçekleşen bir olgudur...

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2019 کلیه حقوق محفوظ است.