istiqamətlərə görə çəki müəyyənləşdirməkİsterseniz, sistemimizin ortalama alaraq bütün qiymətləndirmələrin arifmetik ortalaması 2 xüsusiyyətə malikdir. Birincisi, istiqamətlərə görə ağırlığı müəyyənləşdirmək və bu istiqamətdə nəticələrə müraciət etməkdir. Məsələn, menecerin 50% və işçinin 50% -i qiymətləndirilirsə, istiqamətlərdə çəkilərək nəticə əldə edə bilərsiniz. İkincisi, istiqamətlərə görə heç bir ağırlıq vermədən bütün nəticələrin ortalandır. Bu vəziyyətdə, işçinin özünə verdiyi miqyas hesablanmaya daxil edilmir.

360 qiymətləndirmə sistemində özlərini qiymətləndirən işçilərin vəziyyətində, işçinin verdiyi qiymətlər haqqında RunHR sistemində ətraflı məlumat verilə bilər, ancaq ölçülmüş nisbət seçilmədikcə işçinin verdiyi reytinqlərin paylanması daxil edilmir . Bu şəkildə, fəaliyyət qiymətləndirmə nəticələrindən alınan məlumatların qiymətləndirilməsi və hesabatı obyektiv nəticələrə əsaslanır.

Bu məzmun da aşağıdakı dillərdə mövcuddur.

5 hədiyyə kreditləri ilə RunHR 360-ın bütün xüsusiyyətlərini aktiv edin.