KÜÇÜK PAKETİ
20/
  • 1 - 99 kredit
BÜTÜN PAKET
15/
  • 200+ kredit
ORTA PAKET
18/
  • 100 - 199 kredit
Aldığınız hər 10 kreditlə biz veririk Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Sizin adınıza 1 kredit.
Kredit (Kontur): Hər bir insanın qiymətləndirilməsi üçün 1 kredit tələb olunur. Rəy verənlər üçün kredit tələb olunmur.

RunHR 360'ı 5 hediye kredi ile tüm özellikleri aktif olarak deneyin.

RunHR360 bir Novartz Bilişim markasıdır.  © 2012 - 2020 Tüm hakları saklıdır.