KÜÇÜK PAKETİ
20/
  • 1 - 99 kredit
BÜTÜN PAKET
15/
  • 200 kredit
ORTA PAKET
18/
  • 100 - 199 kredit
Aldığınız hər 10 kreditlə biz veririk Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Sizin adınıza 1 kredit.
Kredit (Kontur): Hər bir insanın qiymətləndirilməsi üçün 1 kredit tələb olunur. Rəy verənlər üçün kredit tələb olunmur.

5 hədiyyə kreditləri ilə RunHR 360-ın bütün xüsusiyyətlərini aktiv edin.