səriştəli sual əlavə

    Sisteminizdə qeydiyyatdan keçmiş sualları Əlavə Etmə Sualı ekranından seçib Performans dövrünə, başlıqlara və ya şöbələrə əlavə edə bilərsiniz.

Yetkinlik Növü Bu, səriştədən asılı olan növü seçə biləcəyiniz sahədir.
Yetkinlik Adı Bu səlahiyyətləri seçə biləcəyiniz sahədir.
Sub-Yetərlilik Adı Bu, səriştədən asılı olan alt səlahiyyətləri seçə biləcəyiniz sahədir.
Qiymətləndirmə növüBu, müvafiq sualların hansı istiqamətdə veriləcəyini seçə biləcəyiniz sahədir.
Ləğv Düymə ilə dəyişikliklərinizi ləğv edə bilərsiniz.
Əlavə et düyməsinə ilə seçdiyiniz sualları müvafiq Performans dövrünə, başlıqlara və ya şöbələrə əlavə edə bilərsiniz.
Əlavə et&Yeni seçdiyiniz sualları müvafiq performans dövrünə əlavə edə və yeni suallar seçə bilərsiniz.

Bu məzmun da aşağıdakı dillərdə mövcuddur.

5 hədiyyə kreditləri ilə RunHR 360-ın bütün xüsusiyyətlərini aktiv edin.