Yönlere Göre Ağırlık BelirlemeDilerseniz aritmetik ortalama yani tüm değerlendirmelerin ortalaması alınarak sistemimizde 2 özelliğimiz mevcuttur. Bunlardan birincisi yönlere göre ağırlık belirlemek ve bu doğrultuda sonuçları ele almak. Örnek verilecek olursa, yöneticisinin %50 , çalışanın kendisine verdiği puanların %50 olarak oranlandırılması durumunda yönlere göre ağırlık vererek sonuçları bu doğrultuda elde edebilirsiniz. İkincisi ise yönlere göre herhangi bir ağırlık verilmeden tüm sonuçların ortalamasının alınmasıdır. Böyle bir durumda çalışanın kendisi değerlendirmesi halinde kendisine verdiği not skalası hesaplamaya dahil edilmemektedir.  

360 değerlendirme sisteminde çalışanların kendini değerlendirmesi durumunda, çalışanın kendine verdiği notlar RunHR sisteminde ayrıntılı raporlanabilir fakat isteğe bağlı olarak ağırlıklı oran verilmediği sürece çalışanın kendine vermiş olduğu not dağılımı sürece dahil edilmez. Bu sayede performans değerlendirme sonuçlarına ilişkin elde edilen verilerin ele alınması ve raporlandırılması objektif sonuçlara dayandırılmış olur. 

RunHR 360'ı 5 hediye kredi ile tüm özellikleri aktif olarak deneyin.

RunHR360 bir Novartz Bilişim markasıdır.  © 2012 - 2021 Tüm hakları saklıdır.

  • Yerli Üretim
  • Visa
  • Master Card