loader
Yönlere Göre Ağırlık Belirleme

Aritmetik Mi Ağırlıklı Ortalama Mı?

Performans değerlendirme sürecinde, verilen puanlar hesaplanırken iki farklı yol izlenebilir. Bu tamamen şirket özelinde verilen karara göre değişmektedir.

Aritmetik Ortalama İle Hesaplama

360 Derece Değerlendirme yazılımı üzerinde,bir çalışan için, tüm değerlendiricilerin verdikleri puanlar hesaplanır ve bu puanların ortalaması hiçbir orana tabi tutulmadan alınır. Aritmetik ortalama ile puanlar hesaplanırken, çalışan kendini değerlendirmesi durumunda, bu değerlendirme hesaplamaya dahil edilmez.

Örnek : Bir çalışanı, yöneticileri, çalışma arkadaşları ve çalışanları değerlendiriyor. Bu durumda, her değerlendirme yönünde verilen puanların ortalaması alınır.

Ağırlıklı Ortalama İle Hesaplama

360 Derece Değerlendirme sürecince,bir çalışan için, değerlendiricilerin yönlerine puanlar hesaplanır sonrasında, yönlerin ağırlıklarına göre puan hesaplaması yapılır.

Örnek : Bir çalışanı, yöneticileri, çalışma arkadaşları ve çalışanları değerlendiriyor. Yöneticilerinin ağırlığı % 60, çalışma arkadaşlarının ağırlığı % 30 ve çalışanlarının ağırlığı % 10 olsun. Bu durumda, puan hesaplaması yapılırken, yöneticilerin verdiği puanların % 60'ı, çalışma arkadaşlarının verdiği puanların % 30'u ve çalışanlarının verdiği puanların % 10'u alınarak hesaplama yapılır.

Ağırlıklı ortalama ile performans değerlendirme yazılımı RunHR360'ı kullanılırken, ağırlıkların belirlenmesi sürecini, kişi, departman, ünvan ve şirket genelinde belirleyebilirsiniz.

Yöneticisi Kendisi Eş Düzey Çalışanları Müşteri (İç-Dış)
Şirket Geneli % 50 % 20 % 15 % 15
A Departmanı % 60 % 25 % 15
Direktör Ünvanındakiler % 70 % 15 % 15
x İsimli Çalışan % 45 % 15 % 15 % 25