loader
90 - 450 Derece Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirmenizi Kaç Derece Alırsınız?

Performans değerlendirme yapılırken elde edilen sonuçlar ışığında RunHR360, performans ölçümlerinin doğru analizlerinin yapılmasında ve raporlanmasında sizlere birden fazla çözüm sunarak performans değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında etkin rol oynamanıza olanak sağlayacaktır.

Dilerseniz tüm şirketi veya kişi bazında 90°, 180°, 270°, 360° ve hatta dış müşterinin de dahil olacağı şekilde 450° olarak sistemi kullanabilirsiniz. Çok yönlü geri bildirim şeklindeki performans değerlendirme sürecinde bir kişiyi değerlendirecek her bir yön için 90 derece eklenmektedir.

Çalışanın performansının değerlendirilmesinde farklı boyutlara göre değerlendirme yapılarak detaylı ölçüm imkanı bulabilirsiniz. Literatürde geçen değerlendirme boyutları;

  • Yöneticisi
  • Çalışma Arkadaşı ( Eş düzey )
  • Çalışan(lar)ı
  • Kendisi
  • Müşteri (İç-Dış)

Genel kanıya göre derecelerin karşılıkları aşağıdaki gibidir.

  • 90 derece performans Değerlendirme: Üst amirin çalışanı değerlendirmesi.
  • 180 derece performans Değerlendirme: Üst amirin çalışanı ve çalışanın kendisini değerlendirmesidir.
  • 270 derece performans Değerlendirme: Üst amirin, çalışma arkadaşının ( eş düzey ) ve çalışanın kendisini değerlendirmesidir.
  • 360 derece performans Değerlendirme: Üst amirini, eş düzeylerini, çalışanlarının ve çalışanın kendisini değerlendirmesidir.
  • 450 derece performans Değerlendirme: Üst amirini, eş düzeylerini, çalışanlarının, müşterilerinin ( iç-dış ) ve çalışanın kendisini değerlendirmesidir.

Aşağıdaki tablo ile süreci daha detaylı inceleyebilirsiniz.

Üst Amir Kendisi Eş Düzey Çalışanları Müşteri (İç-Dış)
90°
180°
270°
360°
450°